Kader

Opleidingstraject

Binnen de GSAC zijn er een aantal statussen van klimmers en er kan “carrière” worden gemaakt door te promoveren van de ene status naar de andere. Sportklimbegeleiders en Sportkliminstructeurs worden ook wel voorklimmers of kader(leden) genoemd. Voor meer informatie over het behalen van klimstatussen en wat ze inhouden, bekijk de pagina 'Cursussen'

Screenshot_2023-10-15_at_14.19.39.png

Sportklimbegeleider (SKB)

De SKB-indoor mag in klimhallen groepjes begeleiden.
Als SKB-outdoor mag je beginnende klimmers meenemen. Samen met de andere kaderleden ben je verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de GSAC-weekenden en begeleid je de naklimmers. De punten die je als ZK-OV en ZK-AK moet kennen, dienen perfect beheerst te worden evenals de touw- en reddingstechnieken. Daarnaast moet je didactische kwaliteiten hebben om de klim- en zekertechnieken over te brengen op naklimmers. Een SKB wordt op al deze punten opgeleid door de GSAC. Het examen bestaat uit een toetsingsweekend van de NSAC, waar alle genoemde onderdelen uitgebreid getoetst worden. Neem contact op met de OpCie of spreek een bestuurslid aan als je interesse hebt.

Sportkliminstructeur (SKI)

De SKI heeft de eindverantwoordelijkheid op een GSAC-klimweekend; zonder SKI´s kunnen er geen weekenden zijn! Naast de perfecte beheersing van de SKB-eisen wordt van hem/haar ook creativiteit verwacht wat betreft touw- en reddingstechnieken. Daarnaast moet hij/zij een speciaal EHBO-diploma gehaald hebben (EHBBO). De SKI-IV mag bij een klimmuur instructies geven in voorklimmen. De SKI-OV-SP is werkzaam in goed behaakte single pitch sportklimgebieden, de SKI-OV-MP mag ook multi pitches leiden en overzien en de SKI-AK mag instructies geven in adventure klimgebieden (minder goed/niet behaakte gebieden). Wil je als SKB-OV sportkliminstructeur worden, geef dit dan door aan de OpCie.

Leercoach en praktijkbegeleider (LC en PB)

Elke kandidaat voor de kaderopleiding (SKB- of SKI-traject) krijgt een leercoach die het leertraject uitstippelt en een praktijkbegeleider die tijdens de uitvoering zorgt voor veiligheid en feedback geeft aan de kandidaat. Als SKI met veel ervaring kun je opgeleid worden voor deze functies. Ook hier geldt dat je je bij de OpCie kunt aanmelden.

Licentiepunten (Al het kader)

Ben je al kader en wil je weten hoeveel licentiepunten jaarlijks moet halen om je licentie niet te verliezen, kijk dan op de site van de NKBV voor een actueel schema.

Onze sponsoren