Opleidingen

Opleidingstraject


Binnen de GSAC zijn er een aantal statussen van klimmers en er kan “carrière” worden gemaakt door te promoveren van de ene status naar de andere. Sportklimbegeleiders en Sportkliminstructeurs worden ook wel voorklimmers of kader(leden) genoemd.

Naklimmer

De onderste tree van het opleidingstraject. Zolang je geen klimvaardigheidsbewijs hebt gehaald is dit je status. Je mag gewoon mee op weekend en lekker klimmen. Om instructeur of begeleider te worden moet je echter zelfstandig klimmer zijn.


Zelfstandig klimmer (ZK)

Een persoon die zelfstandig, zonder toezicht van een instructeur veilig kan klimmen en een ander kan zekeren. Je kunt bij de GSAC verschillende klimvaardigheidsbewijzen (KVB) halen:


1. Indoor-Toprope (IT)

Met dit KVB kun je zelfstandig in klimhallen topropen, in sommige hallen kunnen ze hiernaar vragen. Bjoeks doet dit voorlopig nog niet. De eerste cursus bij de GSAC omvat de vaardigheden voor ZK-IT.


2. Indoor Voorklimmen (IV)

Onmisbaar als je buiten wilt voorklimmen en ingangseis om ZK-OV te worden. Met dit KVB kun je in het dak gaan klimmen bij Bjoeks of op de toren. De cursus voor dit KVB wordt gegeven in het najaar.


3. Outdoor Voorklimmen (OV)

Om dit KVB te kunnen halen moet je de touwtechniekencursus en de cursus indoor voorklimmen van de GSAC met goed gevolg hebben afgerond. Nadat je eerst geoefend hebt, haal je het KVB door tijdens twee weekenden aan verschillende SKI´s te laten zien dat je veilig kunt voorklimmen, zekeren en eenvoudige reddingstechnieken beheerst. Dit klimbewijs geldt uitsluitend in goed behaakte sportklimgebieden.


4. Adventure klimmen (AK)

Een uitbreiding op ZK-OV. Sommige gebieden zijn niet zo goed behaakt als bijv. Orpierre. Met behulp van mobiele zekeringsmiddelen zoals nutjes, friends, hexen, tricams en big bro's zul je dan zelf routes moeten afzekeren of aanvullen. Het gebruik hiervan vormt de hoofdmoot van dit KVB. Daarnaast wordt verwacht dat je weet hoe je moet handelen in noodsituaties.


Als je graag een KVB wilt halen voor ZK-OV of ZK-AK dan kan de opleidingscommissie, mits beschikbaar bij de NKBV, je een overzicht geven van alle exameneisen. De aanvraag van het KVB wordt door de opleidingscommissie van de GSAC (OpCie) geregeld. Eenmaal in het bezit van een KVB kun je doorstromen naar een van de de kaderopleidingen.


Sportklimbegeleider (SKB)

De SKB-indoor mag in klimhallen groepjes begeleiden.
Als SKB-outdoor mag je beginnende klimmers meenemen. Samen met de andere kaderleden ben je verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de GSAC-weekenden en begeleid je de naklimmers. De punten die je als ZK-OV en ZK-AK moet kennen, dienen perfect beheerst te worden evenals de touw- en reddingstechnieken. Daarnaast moet je didactische kwaliteiten hebben om de klim- en zekertechnieken over te brengen op naklimmers. Een SKB wordt op al deze punten opgeleid door de GSAC. Het examen bestaat uit een toetsingsweekend van de NSAC, waar alle genoemde onderdelen uitgebreid getoetst worden. Neem contact op met de OpCie of spreek een bestuurslid aan als je interesse hebt.


Sportkliminstructeur (SKI)

De SKI heeft de eindverantwoordelijkheid op een GSAC-klimweekend; zonder SKI´s kunnen er geen weekenden zijn! Naast de perfecte beheersing van de SKB-eisen wordt van hem/haar ook creativiteit verwacht wat betreft touw- en reddingstechnieken. Daarnaast moet hij/zij een speciaal EHBO-diploma gehaald hebben. De SKI-IV mag bij een klimmuur instructies geven in voorklimmen. De SKI-OV is werkzaam in goed behaakte sportklimgebieden en de SKI-AK mag instructies geven in adventure gebieden (minder goed behaakte gebieden). Wil je als SKB-OV sportkliminstructeur worden, geef dit dan door aan de OpCie.


Leercoach en praktijkbegeleider (LC en PB)

Elke kandidaat voor de kaderopleiding (SKB- of SKI-traject) krijgt een leercoach die het leertraject uitstippelt en een praktijkbegeleider die tijdens de uitvoering zorgt voor veiligheid en feedback geeft aan de kandidaat. Als SKI met veel ervaring kun je opgeleid worden voor deze functies. Ook hier geldt dat je je bij de OpCie kunt aanmelden.


Licentiepunten (Al het kader)

Ben je al kader en wil je weten hoeveel licentiepunten jaarlijks moet halen om je licentie niet te verliezen, kijk dan op de site van de NKBV voor een actueel schema.

Onze sponsoren