Weekenden

Weekenden

Geen aanstaande evenementen---- In Nederlands ----


Eén van de belangrijkste activiteiten die de GSAC voor haar leden organiseert, zijn de klimweekenden. Jaarlijks worden er ongeveer 18 weekenden georganiseerd naar de oefenrotsen in België, Duitsland of Frankrijk. Naast het klimmen staat ook gezelligheid hoog in het vaandel tijdens zo'n klimweekend. Alles wat je moet weten voor een klimweekend, staat in het weekendreglement.

Inschrijving

 • Inschrijven kan tot 2 weken van te voren door een ticket te kopen voor het evenement.
  (Er hoeft van te voren geen betaling gedaan te worden. Het geld wordt afgeschreven als je mee gaat op weekend of niet op tijd hebt afgemeld.)

Vertrek

 • Een paar deelnemers doen boodschappen, halen de bus en het materiaal. Om 19.00 uur vertrekken we bij de taxistandplaats bij het Centraal Station
 • Meenemen: gordel, klimschoentjes, kampeerspul, fixodent, evt. tent en een beetje geld voor eten op de terugreis.
 • GSAC regelt: klimmateriaal, voedsel, vervoer en verblijf.

Afmelden

 • Om af te melden voor een weekend moet er een mail gestuurd worden naar weekend@gsac.nl. Als je je afmeldt tot acht dagen voor het weekend, hoef je niet de kosten van het weekend te betalen en is er niets aan de hand. Maar meld je je later af, dan moet je zelf vervanging regelen. Lukt dit niet en kan ook de weekendcommissaris niemand meer vinden, dan draai je zelf voor de kosten op.

Betaling

 • Heb je een open machtiging, dan worden de kosten binnen twee weken na het weekend afgeschreven. Heb je nog geen open machtiging, neem dan contact op met de fiscus.
 • Kosten voor een weekend zijn:
WeekendDeelnemers (behalve deelnemers met functie SKI-3 (OV en AK) en SKB-2 outdoor)
2 dagen€50,00
3 dagen€75,00
4 dagen€100,00
Verzekering€7,50


 • Deelnemers met functie SKI-3 (OV en AK) krijgen 100% korting en SKB-2 krijgen 50% korting op de weekendprijzen bij een normale kader - deelnemer verhouding (1:2). Wanneer er van deze kader verhouding afgeweken wordt, wordt de kadersubsidie naar redelijkheid verdeeld.
 • LET OP:om te klimmen in België is een klimjaarkaart verplicht. Deze kost €20,- en moet je zelf aanschaffen. De klimjaarkaart is te bestellen via 'Mijn NKBV' op de site van de NKBV. Per weekend naar België krijgt iedere deelnemer €4,00 tegemoetkoming in de kosten van deze kaart. Met een maximum van de totale kosten van een klimjaarkaart.

Verzekering

 • Voor de introweekenden regelt de weekendcommissaris een speciale verzekering, deze kost je ongeveer €7,50.
 • Voor de Bleau-weekenden heb je geen NKBV-verzekering nodig.
 • Voor alle andere weekenden moet je een buitensportverzekering van de NKBV hebben. Deze is af te sluiten bij de NKBV (www.nkbv.nl), je NKBV-nummer geef je door aan de weekendcommissaris en aan de abactis. Geen verzekering betekent geen weekend! Regel dit dus tijdig.

Vervoer 

 • Heb je een rijbewijs, maak er dan een kopietje van en lever deze in bij de weekendcommissaris of leg het in het postvakje van de GSAC op de ACLO. Als er geen kopie van je rijbewijs is, mag je niet in de bus rijden i.v.m. de verzekering.
 • Auto's zijn goedkoper dan busjes. Heb je een auto waarmee je wel naar de locaties zou willen rijden, geef dit dan door aan de weekendcommissaris. Je krijgt hiervoor een financiële vergoeding van de GSAC.


---- In English ----


One of the most important activities organized by GSAC for its members is the climbing weekend. Every year around 18 weekends are organized to practice roots in Belgium, Germany or France. In addition to climbing, fun is also important on such a climbing weekend. Everything you need to know for a climbing weekend is in the weekend schedule.

Sign up

signup is possible by buying a ticket for the event, you can buy a ticket up to 2 weeks before the weekend.

 • (Payment is not possible beforehand, we will subtract the money from your bank account when you go on the weekend or if you don't sign out on time. )

Departure

 • Few very kind participants always pick up the van and material and do the groceries. At 19:00 sharp we meet at the Central Train Station.

 • Don’t forget to bring your harness, climbing shoes, some pocket money, fixodent, and camping equipment (arrange a spot with someone in a tent).

 • GSAC will arrange the rest (climbing material, food, transportation, and campground).

Signup

 • If you want to cancel your ticket you have to send an e-mail to weekend@gsac.nl. If you cancel your subscription eight days in advance, there is no penalty and you do not have to pay the cost of the weekend. However, if you cancel you need to find a replacement for yourself. If you or the weekend commissioner can’t do this you will have to pay the full price of the weekend.

Payment

 • We will subtract the money for the weekend as soon as possible. If you have more questions about this ask our fiscus as fiscus@gsac.nl
 • Costs for a weekend are:
WeekendParticipants (excluding those with the function SKI-3 (OV and AK) and SKB-2 outdoor)
2 days€50,00
3 days€75,00
4 days€100,00
Insurance€7,50


 • The kader (instructors) with SKI-3 (OV and AK) are subsidized on every weekends with a 100% discount and kader with SKB-2 have a 50% discount on all weekends. This is valid when the ratio of kaders to other climbers is 1:2, in other instances this subsidy is equally distributed between all the kader participating in a weekend.

 • To climb in Belgium all the participants need a climbing year card of Belgium that can be purchased together with the NKBV insurance. This card costs € 20,00 but GSAC subsidizes € 4,00 for every Belgium climbing trip you participate in. More information can be found here: https://www.nkbv.nl/sportklimmen/klimgebieden/klimjaarkaart-belgie.

Insurance

 • For the introweekends there is a special insurance for the intromembers that costs around € 7,50.
 • For the bouldering weekends to Bleau weekend the NKBV in is not required.
 • For all other weekends you must have climbing and travel NKBV insurance. You can purchase it online on www.nkbv.nl. You can’t participate in the weekends without this insurance!

Transport

 • If you have a driving license, make a copy of it and submit it to the weekend commissioner or put it in the GSAC mailbox in the ACLO. You shouldn’t drive the van without doing this for the insurance reasons.

 • If you have your own car, with which you would like to drive to the weekend, let the weekend commissioner know as this is cheaper than renting a van. You will receive financial compensation from GSAC for the gas and number of km driven. subtract the money for the weekend subtract the money for the weekend. We will subtract the money for the weekend.

Onze sponsoren